ALAN HESAPLAMA

Hesap makinemizi kullanarak Üçgen, Dikdörtgen (Kare) ve Daire için alan hesabı yapabilirsiniz. Önce aşağıdaki kutucuklardan alanını hesaplama istediğiniz şekli seçiniz:Üçgen Alan HesabıDikdörtgen, Kare, Paralelkenar Alan HesabıDaire Alan Hesabı

ALAN NEDİR?

Geometrik cisimlerin iki boyutlu alanda kapladığı yerdir. Alan hesaplama sayfamız sayesinde geometrik şekillerin alanının nasıl hesaplandığını öğrenebilecek ve merak ettiğiniz şeklin alanını kolayca hesaplayabileceksiniz. Alan hesaplama sayfamızı ücretsiz bir şekilde hemen her yerde kullanabilirsiniz.

Alan hesaplanırken dikkat edilmesi gereken hususlardan biri hesaplama yapılırken birimlerin aynı olması gerekiyor. 

Diğer sitemize buradan göz atabilirsiniz.

Tüm matematik hesaplamalarına ulaşmak için buraya tıklamanız yeterli.

Kombinasyon hesaplamalarına ulaşmak için buraya tıklamanız yeterli.

Permütasyon hesaplamalarına ulaşmak için buraya tıklamanız yeterli.

Üslü sayı hesaplamalarına ulaşmak için buraya tıklamanız yeterli.

ÜÇGENİN ALANI NASIL HESAPLANIR?

Bir üçgenin alanı taban uzunluğu ve tabana ait yüksekliğin çarpımının yarısına eşittir. 
Kısaca formülleştirecek olursak (a.h)/2 şekilde ifade edebiliriz..

Bir üçgenin tüm kenarları birbirine eşit ve açıları 60○ ise bu üçgene eşkenar üçgen denir. Eşkenar üçgenin alanı kısaca aşağıdaki formül ile bulunabilir.

Karenin Alanı Nasıl Hesaplanır?

Kare tüm kenarlarının uzunlukları birbirine eşit ve tüm açıları 90○ olan düzgün dörtgendir. Bİr kenarı a birim olan karenin çevre uzunluğu 4a birim olarak hesaplanır. Karenin alanı kenar uzunluğunun karesine eşittir. Bir kenarına a dersek karenin alanı a² olur.

Dikdörtgenin Alanı Nasıl Hesaplanır? 

Karşılıklı kenarları birbirine eşit, paralel ve dik  olan dörtgene dikdörtgen denir. Dikdörtgenin alanı kısa ve uzun kenarın çarpımıyla bulunur. Uzun kenara a, Kısa kenara b dersek dikdörtgenin alanı axb şeklinde olur.

 

Yamuk Alanı Nasıl Hesaplanır?

İki kenarı birbirine paralel olan dörtgene yamuk adı verilir. Yamuğun yüksekliği tabanlar arasında tabanlara dik doğru parçasına eşittir. Orta taban alt taban ve üst tabanın toplamının yarısına eşittir. 

Yamuğun alanı orta taban ve yüksekliğin çarpımına eşittir. 

Altıgenin Alanı Nasıl Hesaplanır?

Birbirine eşit 6 köşesi ve 6 kenarı olan düzgün çokgene düzgün altıgen denir. Düzgün bir  altıgenin çevre uzunluğu kenar uzunluğunun 6 katına eşittir. Bir düzgün altıgende birbirine eşit 6 tane eşkenar üçgen bulunur. Alanı tek bir eşkenar üçgenin alanını bulup 6 ile çarpılarak bulunabileceği gibi direk aşağıdaki formülü kullanarak da bulunabilir.

 

Dairenin Alanı Nasıl Bulunur?

Daire bir çemberin sınırladığı düzlemdir. Bir dairenin  merkezinden geçen ve daireyi iki eşit parçaya bölen doğru parçasına verilen addır ve yarıçapın 2 katı uzunluğundadır. Bir çemberin çevre uzunluğu 2πr formülü ile bulunur. Yarıçapı r olan bir dairenin alanı kısaca πr² formülü ile hesaplanır.